WORLDMED CENTER Phi Phi

การนับลูกดิ้น วิธีตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ฉบับคุณแม่

Play Video

    สวัสดีคุณแม่ผู้รักสุขภาพทุกท่านครับ พบกันกับ Motherife Tips Ep.2 กันแล้วนะคะ สาระในวันนี้น่าสนใจมากครับ เพราะว่าด้วยเรื่องของการตรวจสุขภาพเจ้าตัวเล็กด้วยตนเอง คุณแม่สามารถทำได้ง่ายๆ วิธีที่ว่านี้คือ การนับลูกดิ้น หรือ “การนับการดิ้นของทารก” ครับ เมื่อคุณแม่มี
อายุครรภ์เข้าสู่ช่วง 16 – 20 สัปดาห์ ทารกน้อยในครรภ์จะเริ่มดิ้น ถือเป็นสัญญาณสุขภาพที่ดีครับ แล้วการนับลูกดิ้น
มีวิธีการนับอย่างไร ติดตามไปพร้อมกันครับ

5 เทคนิค ดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์
5 เทคนิค ดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์
การนับลูกดิ้น
วิธีตรวจสุขภาพทารก ด้วยการนับการดิ้น ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
การนับลูกดิ้น ทำอย่างไร
1.การฝากครรภ์ถือเป็นอันดับแรก
1.Sodovsky(การนับหลังอาหาร)
วิธีการ : ให้นับวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทุกวัน ถ้าดิ้นน้อยกว่า 3 ครั้ง / ชั่วโมงให้นับต่ออีก 6 – 12 ชั่วโมง / วัน รวมจำนวนครั้งที่ดิ้นทั้งหมดคิดต่อ 12 ชั่วโมง ถ้าจำนวนการดิ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ครั้ง ถือว่าทารกดิ้นน้อยลง อย่างไรก็ตามหากทารกดิ้นน้อยลงจริงควรต้องรีบพบคุณหมอทันทีเพื่อตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์โดยวิธีการอื่นเพิ่มเติมครับ

2.The Cardiff “Count – to-ten charf” (การนับครบ 10) 
วิธีการ : วิธีนี้คือการนับจำนวนการดิ้น ตั้งแต่เวลา (9.00 น.ถึง 21.00 น.) จนครบ 10 ครั้ง ซึ่งก็เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากทารกดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้ง ภายใน 12 ชั่วโมง ถือว่าอาจมีความผิดปกติ คุณแม่ควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วครับ

โดยในการนับการดิ้นของทารกเป็นวิธีการเบื้องต้นในการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวก ได้ผลดี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปลอดภัยและไม่มีข้อห้าม คุณแม่หรือคุณพ่อ ควรมีการจดบันทึกการดิ้นของทารกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตั้งแต่ 28 – 32 สัปดาห์ ขณะตั้งครรภ์

คำแนะนำเมื่อสังเกตว่าทารกดิ้นน้อยลง

 

1. หากนับลูกดิ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้ว พบว่าน้อย ให้รีบมาพบแพทย์ทันที ในระหว่างมาโรงพยาบาล มารดาควรงดน้ำและอาหารไว้ก่อน กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อทารกและจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดด่วน จะสามารถทำได้ทันท่วงที
2. หากได้รับการตรวจจากแพทย์ และตรวจสุขภาพทารกเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นแล้วพบว่าทารกปกติ ก็ยังจำเป็นต้องนับลูกดิ้นต่อไปตลอดการตั้งครรภ์
3. ฝากครรภ์ตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
5. งดดื่มสุรา ,สูบบุหรี่ ,งดอาหารหมักดอง
6. ข้อควรคำนึงสำคัญสำหรับคุณแม่คือ การตรวจสุขภาพทารกไม่ว่าวิธีใดก็ไม่สามารถประกันได้ว่าสุขภาพทารกดี 100 % อาจพบการตายของทารกในครรภ์ได้ประมาณ 1.9 ต่อ 1,000 ราย ที่เกิดขึ้นใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจสุขภาพ ทารกโดยดูอัตราการเต้นของหัวใจทารกปกติก็ตาม
แต่ถึงจะมีความเสี่ยงอย่างไรการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด การเลือกทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสม การจัดการการเคลื่อนไหวอย่างมีคุณภาพ และการมีจิตที่แจ่มใส จะเป็นเกราะป้องกันให้คุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพกายและใจที่ดีได้

ติดตามสาระดีๆได้ที่ช่องทางนี้ หรือทาง www.worldmedsolution.com

บทความ : การนับลูกดิ้น วิธีตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ฉบับคุณแม่

หน้าหลัก
กลับสู่หน้าหลักบทความ
Facebook Comments